Vi är en komplett el-
och säkerhetsinstallatör
för både stora och små 

Nyinstallation, renoveringar, el-service, industri, automation, data/säkerhet för företag och privatpersoner. 

Verksamhetsområde

Kontakta oss på:

0456-166 66 eller info@elgruppen.se

Mån-fre 07.00-16.00