Industri

Vi sätter kunden i fokus med så få driftstörningar som möjligt

Från idé till färdig anläggning. 

Vi konstruerar, levererar, installerar och driftsätter system för kraftförsörjning till alla typer av fastigheter och industrier, med så liten påverkan på kundens ordinarie verksamhet och elförsörjning och med hänsyn till miljö och ekonomi. 

Inget projekt är för stort för oss. 

Kontakta oss på:

0456-166 66 eller info@elgruppen.se

Mån-fre 07.00-16.00